Επικοινωνία

Aluminox SA
Βιομηχανία Εξοπλισμού Μονάδων Μαζικής Εστίασης

• Ηφαίστου 33• Τ.Κ. 194 00 • Βιομηχανική Ζώνη Κορωπί, Θέση Τζήμα
Τηλ: 210 66 22 111 • FAX: 210 66 23 377 • email: info[@]aluminox.gr